چو ایران مباشد تن من مباد

فرکانس نیوز در چارچوب قانون همدلی و پل ارتباطی بین مردم ومسئولین وتنویراذهان عمومی فعالیت مینماید.

پایگاه خبری فرکانس نیوز با هدف انجام وفعالیت آرمانهای جمهوری اسلامی ایران آغاز به کارکرد.

اجرا شده توسط: همیار وردپرس
طراحی شده توسط : شاهین مشایی