یادداشت ها و مقالات

ما به جوانان کشورمان بدهکاریم!

جوانان ما نیازی به ثبت یک روز بر برگ کاغذی تقویم ندارند، دیده شدن و حمایت از این سرمایه های اصلی کشور که در حال خمودگی و افسردگی هستند وظیفه دولت مردانی ست که وقت خود را صرف بازی های تحریم ،اقتصاد و سیاست کردند غافل از این که با حضور همین جوانان و‌ بازی داد نشان برصفحه شطرنج مدیریت کشور چه بسا بسیاری از مشکلات پیش پا را می توانستند ((کیش و‌مات)) کنند

اجرا شده توسط: همیار وردپرس
طراحی شده توسط : شاهین مشایی